สถานที่ติดต่อ

๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : 
saraban@sobprablp.go.th 
Site_E-mail :  
sobprabplant@gmail.com 

แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกลวงเรื่องภาษีฯ

เนื่องจากขณะนี้มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบปราบ ได้โทรหาประชาชนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลตำบลสบปราบขอเรียนแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้โทรหาประชาชนแต่อย่างใด

เนื่องจากยังไม่ได้มีการประเมินแจ้งเสียภาษีและที่ดินตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
จึงขอให้ประชาชนทั่วไปอย่างหลงเชื่อ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบปราบโดยตรง
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-296224 ต่อ 107 หรือเบอร์ เจ้าหน้าที่ 084-3788894

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

📌 https://www.facebook.com/photo?fbid=122151812222029007&set=a.122096848358029007
📌 https://www.sobprablp.go.th/index.php/content-page/item/3286-2024-01-16-3.html

 419868235_3015911271885460_8059608326661291204_2n.jpg

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง)

img-927095915.png

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

 

 

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

 1. สำนักปลัด
 2. งานพัฒนาชุมชน
 3. งานกิจการสภา
 4. งานป้องกันฯ
 5. งานแผนงานฯ
 6. งานการเจ้าหน้าที่
 7. งานนิติการ
09 กุมภาพันธ์ 2567
hits (84 hits)
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2567 ...
26 มกราคม 2567
hits (138 hits)
บ่อโข้ง “โข้ง” มาจากคำว่า โข่ง ...
26 มกราคม 2567
hits (131 hits)
กลองปูจา ไม้สัก จำลอง สินค้า OTOP ...
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านข่าวในหมวดนี้
11 ธันวาคม 2565
hits (583 hits)
เมื่อเวลา 16.56 น. วันที่ 11 ธันวาคม ...
28 พฤศจิกายน 2565
hits (958 hits)
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.2565 ตั้งแต่ เวลา ...
30 กันยายน 2564
hits (3190 hits)
เมื่อ วันที่ 30 ก.ย.2564 เวลา ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านทั้งหมด
อ่านต่อหมวดข่าวนี้
อ่านทั้งหมด
next
prev
 1. สาธารณสุขฯ
 2. งานกองทุนฯ
next
prev

 นายวัชรินทร์ อุปะโยคิน

นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

089-1177077
 

นางพิมผกา ไชยชนะชมภู

ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

 089-6356955

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

Text Here

พื้นที่/ตร.กม.

4.2

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

7

ประชากร/คน

2724

Text Here
อ่านข่าวในหมวดนี้
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการเงิน ทต.สบปราบ
 4. รายงานกำกับฯ
 5. สัญญาจ้าง
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 • Up Next พระราชกรณียกิจ ร.9
 • HBDK10_sp.jpg

  ">
  Up Next พระราชกรณียกิจ
 • Up Next แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง
 • Up Next โครงการเทศกาลข้าวใหม่ อนุรักษ์การเกี่ยวข้าว นวดข้าว...
 • Up Next ผลดีของการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • Up Next โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจําปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด...
 • Up Next โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ .. กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
 • Up Next กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
 • Up Next โรงเรียนผู้สูงอายุ 2561
Text Here
Live information from กระดานสนทนา ทต.สบปราบ

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

 

forking-create-033-tn_copy.jpg

 

forking-create-044-tn_copy.jpg

 


 


 

 

 

 

 

 

 

DLA-SSO.png

ราคาน้ำมัน

13346753 1230527973654205 2970227262827925645 n

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png