× ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบหรือตอบโต้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที (2 Way Communication)

ขอทราบขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าค่ะ

เพิ่มเติม
1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #4 โดย กุลนันท์
ขอทราบขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เพิ่มเติม
1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #7 โดย ทต.สบปราบ
ยื่นคำรองได้ที่นิติกร ณ ที่ทำการเทศบาลเลยครับ หรือ โทร 054-296224 ในวันและเวลาราชการครับสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐
E-mail:sobprapcity@gmail.com

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.476 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena