• Welcome to กระดานสนทนา ทต.สบปราบ.

ต้องการขอเลขที่บ้านจะต้องดำเนินการอย่างไร

เริ่มโดย คนสบปราบ, ก.พ 18, 2024, 06:10 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

คนสบปราบ

ต้องการขอเลขที่บ้านจะต้องดำเนินการอย่างไร

Administrator

สามารถยื่นเอกสารตามรายการในนี้ได้เลยครับ และยื่นที่เทศบาลในวันและเวลาราชการ
การขอเลขที่บ้านสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐
E-mail:sobprapcity@gmail.com