• Welcome to กระดานสนทนา ทต.สบปราบ.

ขอทราบขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าค่ะ

เริ่มโดย คนสบปราบ, ก.พ 18, 2024, 06:11 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

คนสบปราบ

ขอทราบขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าค่ะ

Administrator

ยื่นคำรองได้ที่นิติกร ณ ที่ทำการเทศบาลเลยครับ หรือ โทร 054-296224 ในวันและเวลาราชการครับสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐
E-mail:sobprapcity@gmail.com