"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\\\โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ แจ้งเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสบปราบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยมีแผนเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยวิธีการเจาะลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และได้มอบหมายให้ นายธนชัย ป้องแก้วน้อย เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พื้นที่โครงการ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 083-7602275 เป็นผู้ประสานงาน***เทศบาลตำบลสบปราบ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ที่ค้างชำระประจำปี 2562 ให้ชำระภาษี เนื่องจากบัดนี้ได้เลยกำหนดเวลาแล้ว มิเช่นนั้นท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามห้วงเวลาที่ค้างชำระเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านชำระให้เสร็จสิ้นได้กองคลัง เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.054-296224 ต่อกองคลัง 107 "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ********กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสบปราบ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ : โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายละเอียดตามแนบ#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ*******กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสบปราบ ได้จัดทำโครงการขยะออมบุญ แยกก่อนทิ้ง เทศบาลตำบลสบปราบ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงกรุบกรอบ ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน กล่องนม UHT ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนนำมาบริจาคในแต่ละชุมชน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ดำเนินการจัดเตรียมถังขยะ จำนวน 3 ใบ เพื่อรองรับขยะดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ถังขยะเพื่อรองรับกลอ่ง UHT เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ 2. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติก เช่น ถุงหูหิ้วใส ถุงร้อน 3. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติกทั่วไป เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน เมื่อขยะแต่ละประเภทรวบรวมได้ปริมาณมากพอสมควร ทางกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม จะนำเครื่องอัดขยะเพื่อไปอัดขยะในแต่ละชุมชน เพื่อรอจำหน่ายให้กับบริษัทกำจัดขยะต่อไป#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์****แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่หน้าเพจ #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์**แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ประาชัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไมชอบด้วยกฏหมาย สามารแจ้งเบาะแสได้ที่ - Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม***- สายด่วน 1146**#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ***ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศรับสมัครฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน รับสมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง 054-296224 ต่อ 106 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ///ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๙๐ วัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๕ (ปัญจจัตตาฬิสโม) รัตนญาน (ญานเปรียบด้วยรัตนะ) ภาค เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พิธีปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สอบถามได้ที่ ๐๘๙-๙๕๖๔๕๘๒, ๐๗๙-๙๕๖๕๕๑๙////

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

sobprab 0001

แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ

เมนูหลัก

ใครออนไลน์

มี 1417 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

 

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

คลังข่าวมหาดไทยแบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.สบปราบ

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ปี ๒๕๖๑ ทต.สบปราบ จ.ลำปาง

  • รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑

  • เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑       ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาดนตรี โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจัดตกแต่งสถานที่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61047044758)
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจัดทำซุ้มพิธีสืบชะตาหลวงโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซม รถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล สนามกีฬาโทกแม่วัง หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๐๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9438 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9438 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   วัสดุเครื่องแต่งกาย ( ชุดดับเพลิง )
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑        ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑       จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารงานโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑     จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุ โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางจินดา เวชโช หมู่ 3 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑     จ้างขยายผิวจราจรสองข้างทางถนนซอยศาลพ่อปู่ ถึงทางหลวงชนบท (ม.2 - ม.1) ช่วงระหว่างบ้านนายจันทร์ เตจ๊ะ ถึงสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ 2 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายวินัย สายแจ้ หมู่ 7 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมเอนกประสงค์ฯและตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑      ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสี อาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ ๑ หัวก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อเก้าอี้พลาสติก ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าไฮเกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนข้างบ้านนายนวล บุญยืน ถึงศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบริเวณหน้าบ้านนายเฉลียว ชะระ หมู่ 13 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างขยายผิวจราจรสองข้างทางถนนราษฎร์อำนวย ช่วงระหว่างตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงสามแยกหน้าบ้าน นายธนกร วงศ์สืบ หมู่ 2 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑      จ้างก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับบริเวณศูนย์ปฏิบัติการชุมชน หมู่ 13 ตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าไฮเกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    ซื้อเก้าอี้พลาสติก ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๒๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    จ้างทำเบ้าหล่อเทียน โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการทดสอบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างออกแบบอาคาร คสล.2 ชั้น
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการพัฒนางานธุรการ การเงิน และพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน อาคารเทศบาลพัมน์ ๑ (สีชมพู) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๔๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับขนาด 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดอกเจาะเครื่องคอริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องช่วยสอน จำนวน ๑๐ เครื่อง ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านแท่น ขนาด 5/8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐ - ๙๔๓๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ 14 ต.สบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบเตือนสัญญาณจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อติดตั้งระบบกรองน้ำและระบบส่งน้ำในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อเครื่องช่วยสอน จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แผน โครงการอาหารกลางวัน
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ และห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แผน โครงการอาหารกลางวัน
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อแก๊สหุงต้มโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อถ้วยรางวัล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อพลุเปิดงาน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์พร้อมระบบ ของเทศบาลตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างดนตรีแสดงสด โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  จ้างเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการเผ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อแก๊สหุงต้ม โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างรถตู้ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๒๘๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

19 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

19 มกราคม 2563

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

19 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev
{ status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }