"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\\\โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ แจ้งเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสบปราบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยมีแผนเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยวิธีการเจาะลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และได้มอบหมายให้ นายธนชัย ป้องแก้วน้อย เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พื้นที่โครงการ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 083-7602275 เป็นผู้ประสานงาน***เทศบาลตำบลสบปราบ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ที่ค้างชำระประจำปี 2562 ให้ชำระภาษี เนื่องจากบัดนี้ได้เลยกำหนดเวลาแล้ว มิเช่นนั้นท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามห้วงเวลาที่ค้างชำระเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านชำระให้เสร็จสิ้นได้กองคลัง เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.054-296224 ต่อกองคลัง 107 "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ********กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสบปราบ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ : โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายละเอียดตามแนบ#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ*******กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสบปราบ ได้จัดทำโครงการขยะออมบุญ แยกก่อนทิ้ง เทศบาลตำบลสบปราบ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงกรุบกรอบ ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน กล่องนม UHT ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนนำมาบริจาคในแต่ละชุมชน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ดำเนินการจัดเตรียมถังขยะ จำนวน 3 ใบ เพื่อรองรับขยะดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ถังขยะเพื่อรองรับกลอ่ง UHT เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ 2. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติก เช่น ถุงหูหิ้วใส ถุงร้อน 3. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติกทั่วไป เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน เมื่อขยะแต่ละประเภทรวบรวมได้ปริมาณมากพอสมควร ทางกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม จะนำเครื่องอัดขยะเพื่อไปอัดขยะในแต่ละชุมชน เพื่อรอจำหน่ายให้กับบริษัทกำจัดขยะต่อไป#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์****แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่หน้าเพจ #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์**แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ประาชัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไมชอบด้วยกฏหมาย สามารแจ้งเบาะแสได้ที่ - Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม***- สายด่วน 1146**#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ***ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศรับสมัครฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน รับสมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง 054-296224 ต่อ 106 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ///ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๙๐ วัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๕ (ปัญจจัตตาฬิสโม) รัตนญาน (ญานเปรียบด้วยรัตนะ) ภาค เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พิธีปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สอบถามได้ที่ ๐๘๙-๙๕๖๔๕๘๒, ๐๗๙-๙๕๖๕๕๑๙////

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

sobprab 0001

แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ

เมนูหลัก

ใครออนไลน์

มี 1489 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

 

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

คลังข่าวมหาดไทยแบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.สบปราบ

งานจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๙

๑๒๖ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒๕ ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒๔ ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๒ เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๑ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ (จำนวน ๖ โครงการ)
๑๒๐ ประกาศ ยกเลิกการประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้นถอนส้วมนอกอาคาร ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง และส้วมนอกอาคาร ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ครั้งที่ ๒
๑๑๙ ประกาศ ยกเลิกการประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้นถอนส้วมนอกอาคาร ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง และส้วมนอกอาคาร ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๑๑๘ ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ (ไม้) ที่ได้จากการรื้อถอนส้วมนอกอาคาร ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง และส้วมนอกอาคาร ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนเทศบาล ๑บ้านหล่าย
๑๑๗ ประกาศคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งข้างลำห้วย ม.๓ ต.สบปราบ
๑๑๖ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งข้างลำห้วยสมัย ม.๓ ต.สบปราบ
๑๑๕ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งข้างลำห้วยสมัย บริเวณหน้าโรงสีชุมชนวังพร้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลสบปราบ
๑๑๔ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร คสล.โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ตำบลสบปราบ หน้าที่ ๒
๑๑๓ ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร คสล.โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ตำบลสบปราบ
๑๑๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๑๑๑ ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๑๑๐ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๑๐๙ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๐๘ ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.ภายในป่าช้าชุมชนสบปราบเหนือ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ
๑๐๗ ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบสระโทกแม่วัง หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๑๐๖ ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๒
๑๐๕ ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๑
๑๐๔ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๒
๑๐๓ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โครงการที่ ๑
๑๐๒ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการที่ ๑ เสริมทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(NRMAC) ถนนสบปราบตั้งแต่สี่แยกบ้านหล่ายเนือพัฒนาถึงสะพานหนองวัวแดง หมู่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
๑๐๑ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการที่ ๒ เสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (NRMAC)ถนนโพธิ์ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
๑๐๐ ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการที่๑ เสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (NRMAC)ถนนสบปราบตั้งสี่แยกบ้านหล่ายพัฒนาถึงสะพานหนองวัวแดง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
๙๙ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการที่ ๒ เสริมทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(NRMAC) ถนนโพธิ์ศรีพัฒนา หมู่ ๑๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
๙๘ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.รอบสระเก็บน้ำโทกแม่วัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๙๗ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.ภายในป่าช้าชุมชนสบปราบเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบปราบ โครงการที่ ๒
๙๖ ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัยบริเวณข้างสวนสาธารณะโทกแม่วัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๙๕ ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๒ โครงการ
๙๔ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๑ ครั้งที่ ๒
๙๓ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๒ ครั้งที่ ๒
๙๒ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัย (ทุ่งสูง) หมู่ ๓ ตำบลสบปราบ
๙๑ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๒
๙๐ ประกาศ ประกวดการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ โครงการที่ ๑
๘๙ ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
๘๘ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัย บริเวณข้างสวนสาธารณะโทกแม่วัง หมู่ ๑๔
๘๗ ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยแม่สมัย บริเวณข้างสวนสาธารณโทกแม่วัง หมู่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๘๖ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๘๕ ราคากลางขยายผิวจราจรสองข้างทางหน้าสวนนายศรีจันทร์ ด้วงเขียว ม.๑๔ ต.สบปราบ
๘๔ ราคากลางลาน คสล.ข้างศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบ้านหล่าย ม.๑ ต.สบปราบ
๘๓ ราคากลางวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายบุญธรรม บุญยืน ๗๖ ม.๓ ต.สบปราบ
๘๒ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้ง
๘๑ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๗๙ ราคากลางรางระบายน้ำคสล.นายไว ตุ้ยเขียว
๗๘ ราคากลางขยายผิวจราจรหน้าสวนสาธารณะโทกแม่วัง ม.๑๔ ต.สบปราบ
๗๗ ราคากลางก่อสร้างขุดลอกลำห้วย ม.๘ ต.สบปราบ
๗๖ ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยเข้าบ้านนายมลเทียน ม.๑๓ต.สบปราบ
๗๕ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๔ ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
๗๓ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยร่องป๋วยข้างบ้านนายธนกร วงศ์สืบ ม.๒ ต.สบปราบ
๗๒ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๑ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยร่องป๋วยบ้านนายธนากร วงศ์สืบ หมู่ ๒ ตำบลสบปราบ
๗๐ ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๙ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๖๘ เอกสารเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ที่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒
๖๗ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ ม.๑๓ ต.สบปราบ
๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ ม.๑๓ ต.สบปราบ
๖๔ ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ นันตาเครือ หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๖๓ ประกาศการประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายยน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ นันตาเครือ หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่๒)
๖๒ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๖๑ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘
๖๐ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
๕๙ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕๘ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘
๕๗ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
๕๖ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕๕ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
๕๔ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๕๓ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ที่ ๑ ตำบลสบปราบ
๕๒ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแผงกันสาดหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลสบปราบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๕๑ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มป้ายชุมชน ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๕ เมตร จำนวน ๗ ซุ้ม [ ๐๐๐๐-๐๐-๐๐ ]อ่าน:[๑๙๙] ๕๑-๒๐๑๕๑๐๐๕FxgcfMR.pdf
๕๐ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (๑๒ รายการ) เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๔๙ ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มป้ายชุมชน จำนวน ๗ ซุ้ม ในเทศบาลตำบลสบปราบ
๔๘ ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ
๔๗ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)
๔๖ ประกาศ ยกเลิกจ้างเหมาก่อสร้างแผงกันสาดหลังคาตลาดสดทต.สบปราบ
๔๕ ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาก่อสร้างประตูโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๔๔ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๔ โครงการ
๔๓ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองแอ่ง หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๔๒ ประกาศผลการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒
๔๑ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างแขวงการทางสบปราบ หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลสบปราบ
๔๐ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณห้วยร่องป๋วยลงสระเก็บน้ำโทกแม่วัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสบปราบ
๓๙ นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๘ ประกาศสอบราคาภายในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๔ โครงการ
๓๗ ผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ นายตา เขียวราช ม.๑ ต.สบปราบ
๓๖ ผลประกาศสอบราคารางระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าบ้านนายมูล สุวรรณศรีม.๗ต.สบปราบ
๓๕ ผลประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าบ้านนายมูล สุวรรณศรี
๓๔ ผลประกาศสอบราคารางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนางจันจิรา นมเนย ม.๑๔ ต.สบปราบ(ครั้งที่ ๒)
๓๓ ผลประกาศสอบราคารางระบายน้ำคสล.บ้านนางประวิน อินจันทร์ม.๑๓ต.สบปราบ
๓๒ ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ทต.สบปราบ
๓๑ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรคสล.สองข้างทางถนนสมัยนิลดำริ ม.๑๔ ต.สบปราบ
๓๐ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๒๙ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๖ โครงการ
๒๘ ประกาศการคัดเลือกตลาดกลาง
๒๗ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองแอ่ง ม.๑๓ ต.สบปราบ
๒๖ ราคากลางของอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)รร.ท.๑ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒
๒๕ แบบ ปปช.อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)
๒๔ ประกาศการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) รร.ท.๑ แบบ สน.ศท.๔/๑๒ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒๓ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแม่สมัย ม.๓ ต.สบปราบ
๒๒ ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านางจันจิรา นมเนย ม.๑๔ ต.สบปราบ
๒๑ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม รร.ท.๑(ครั้งที่๒)
๒๐ ราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ
๑๙ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๔ โครงการ
๑๘ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ
๑๗ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๑๖ ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างหมาก่อสร้างถนนยางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ ตำบลสบปราบ
๑๕ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
๑๔ เอกสารราคากลางงานก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย
๑๓ เอกสารราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๑๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๒ โครงการ
๑๑ ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
๑๐ ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ ต.สบปราบ
๙ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายอักษรไฟวิ่ง
๘ ประกาศตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายอักษรไฟวิ่ง โครงสร้างเหล็กชนิดติดตั้งนอกอาคาร ขนาด ๑.๒๐ x ๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๒๐ เมตร
๗ ประกาศตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านพ่อนวล บุญยืน ถึงศูนย์ปฏิบัติการบ้านหล่ายเหนือพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ
๖ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
๕ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ จำนวน ๒ โครงการ
๔ ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
๓ ประกาศแก้ไขรายละเอียดประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ป๑.ก จำนวน ๑ หลัง และปรับปรุงอาคารเรียน ๐๐๘ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสบปราบ (ครั้งที่ ๒)
๑ ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

19 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

19 มกราคม 2563

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

19 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev
{ status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }