"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\\\โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ แจ้งเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสบปราบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยมีแผนเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยวิธีการเจาะลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และได้มอบหมายให้ นายธนชัย ป้องแก้วน้อย เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พื้นที่โครงการ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 083-7602275 เป็นผู้ประสานงาน***เทศบาลตำบลสบปราบ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ที่ค้างชำระประจำปี 2562 ให้ชำระภาษี เนื่องจากบัดนี้ได้เลยกำหนดเวลาแล้ว มิเช่นนั้นท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามห้วงเวลาที่ค้างชำระเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านชำระให้เสร็จสิ้นได้กองคลัง เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.054-296224 ต่อกองคลัง 107 "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ********กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสบปราบ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ : โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายละเอียดตามแนบ#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ*******กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสบปราบ ได้จัดทำโครงการขยะออมบุญ แยกก่อนทิ้ง เทศบาลตำบลสบปราบ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงกรุบกรอบ ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน กล่องนม UHT ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนนำมาบริจาคในแต่ละชุมชน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ดำเนินการจัดเตรียมถังขยะ จำนวน 3 ใบ เพื่อรองรับขยะดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ถังขยะเพื่อรองรับกลอ่ง UHT เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ 2. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติก เช่น ถุงหูหิ้วใส ถุงร้อน 3. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติกทั่วไป เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน เมื่อขยะแต่ละประเภทรวบรวมได้ปริมาณมากพอสมควร ทางกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม จะนำเครื่องอัดขยะเพื่อไปอัดขยะในแต่ละชุมชน เพื่อรอจำหน่ายให้กับบริษัทกำจัดขยะต่อไป#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์****แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่หน้าเพจ #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์**แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ประาชัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไมชอบด้วยกฏหมาย สามารแจ้งเบาะแสได้ที่ - Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม***- สายด่วน 1146**#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ***ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศรับสมัครฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน รับสมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง 054-296224 ต่อ 106 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ///ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๙๐ วัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๕ (ปัญจจัตตาฬิสโม) รัตนญาน (ญานเปรียบด้วยรัตนะ) ภาค เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พิธีปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สอบถามได้ที่ ๐๘๙-๙๕๖๔๕๘๒, ๐๗๙-๙๕๖๕๕๑๙////

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

sobprab 0001

แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ

เมนูหลัก

ใครออนไลน์

มี 1499 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

 

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

คลังข่าวมหาดไทยแบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.สบปราบ

งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ๑๒๔ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  ๑๒๓ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๑๒๒ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๑๒๑ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งวดที่ ๓
  ๑๒๐ งบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๑๙ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
  ๑๑๘ ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ๑๑๗ คู่มือประชาชน สำหรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ๑๑๖ คู่มือประชาชน สำหรับกาารชำระภาษีป้าย
  ๑๑๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองคลัง
  ๑๑๔ งบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๑๓ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๑๑๒ ประกาศ นำเงินหลักประกันสัญญาเข้ารายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๑๑๑ ประกาศ นำเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๑๑๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวด ๒ (เม.ย-มิ.ย.๖๐)
  ๑๐๙ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ(ไม้)ครั้งที่ ๒
  ๑๐๘ งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐๗ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๑๐๖ งบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
  ๑๐๕ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๑๐๔ ประกาศ นำเงินหลักประกันสัญญาเข้ารายได้ของเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๑๐๓ ด่วนที่สุด! ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
  ๑๐๒ งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ๑๐๑ รายงานผลการตรวจสอบการคลัง บัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๑๐๐ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ๙๙ งบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๖๐
  ๙๘ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐
  ๙๗ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๙๖ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๙๕ งบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
  ๙๔ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๙๓ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
  ๙๒ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ๙๑ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  ๙๐ งบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๐
  ๘๙ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๐
  ๘๘ ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  ๘๗ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
  ๘๖ งบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
  ๘๕ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
  ๘๔ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๘๓ งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  ๘๒ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  ๘๑ ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๘๐ ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๗๙ งบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
  ๗๘ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๗๗ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
  ๗๖ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ๗๕ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๗๔ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๗๓ ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๗๒ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  ๗๑ งบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๕๙
  ๗๐ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
  ๖๙ งบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
  ๖๘ งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
  ๖๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
  ๖๖ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๖๕ งบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
  ๖๔ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๖๓ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๕๙
  ๖๒ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ
  ๖๑ งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
  ๖๐ ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
  ๕๙ ประกาศ รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๕๘ งบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๕๙
  ๕๗ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๙
  ๕๖ ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ๕๕ งบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
  ๕๔ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
  ๕๓ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ๕๒ งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  ๕๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๙
  ๕๐ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  ๔๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.๕๙
  ๔๘ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

19 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

19 มกราคม 2563

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

19 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

19 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev
{ status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }