"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒*****ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒****โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของเทศบาล https://www.sobprablp.go.th มุมด้านบนขวา/////ข่าวประชาสัมพันธ์*****- โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเทศบาลพัฒน์ (อาคารสีชมพู) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย******- โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย จะนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.2562 ณ เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย***#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****เทศบาลตำบลสบปราบ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ที่ค้างชำระประจำปี 2562 ให้ชำระภาษี เนื่องจากบัดนี้ได้เลยกำหนดเวลาแล้ว มิเช่นนั้นท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามห้วงเวลาที่ค้างชำระเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านชำระให้เสร็จสิ้นได้กองคลัง เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.054-296224 ต่อกองคลัง 107 "ท้องถิ่นดี ภาษช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ********กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสบปราบ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ : โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายละเอียดตามแนบ#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ*******กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสบปราบ ได้จัดทำโครงการขยะออมบุญ แยกก่อนทิ้ง เทศบาลตำบลสบปราบ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงกรุบกรอบ ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน กล่องนม UHT ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนนำมาบริจาคในแต่ละชุมชน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ ได้ดำเนินการจัดเตรียมถังขยะ จำนวน 3 ใบ เพื่อรองรับขยะดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ถังขยะเพื่อรองรับกลอ่ง UHT เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ 2. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติก เช่น ถุงหูหิ้วใส ถุงร้อน 3. ถังขยะเพื่อรองรับถุงพลาสติกทั่วไป เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยาล้างจาน เมื่อขยะแต่ละประเภทรวบรวมได้ปริมาณมากพอสมควร ทางกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม จะนำเครื่องอัดขยะเพื่อไปอัดขยะในแต่ละชุมชน เพื่อรอจำหน่ายให้กับบริษัทกำจัดขยะต่อไป#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์****แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่หน้าเพจ #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ****ข่าวประชาสัมพันธ์**แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ประาชัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไมชอบด้วยกฏหมาย สามารแจ้งเบาะแสได้ที่ - Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม***- สายด่วน 1146**#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ***ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศรับสมัครฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน รับสมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง 054-296224 ต่อ 106 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ///

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

sobprab 0001

แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ

เมนูหลัก

ใครออนไลน์

มี 190 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

คลังข่าวมหาดไทย

ลงทะเบียน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.สบปราบ

 

 

 Spita2562.png

 

005-01-CeKUr1vbCpQBqH7A923175.jpg005-05-CukS7L47QjesPZab923179.jpg007-09-CqrjQ77dKAXC1KCW12.jpg009-01-CjCUaWEj8ljLjSm2.jpg008-06-CZDmeknk42sgX7UTS__99459076.jpg007-05-CyJ3NwUFiCCHl1SP8.jpg009-04-CSH7nUwXmVq6BzCp1.jpg008-07-C5vmSLAqMcC8YlFuS__99459077.jpg006-07-Ceg7jj7vfvpBi5yHS__2605066.jpg006-03-CEh6qBi3JCedbcZyS__2605062.jpg008-08-CQEgc1Y9RtpEdh28S__99459082.jpg009-15-Cpk2MkImA1mYNuSL3.jpg009-11-CLUmKjWTDiJk3Dpi13.jpg002-Cjysrcrx4pSFmu3Spic5090994bc8e96.jpg009-02-Cc5GxyJQaiybN7D114.jpg007-11-CxADBP5UDgG2eTsr4.jpg009-12-CZeLGFHzbL4UEW9E12.jpg005-03-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg010-02-CIXVA7peyRJCazTcS__36438025.jpg009-14-CUyFiZP4eM7vhuGQ15.jpg007-10-CGsRaeIQuNbJPPTE11.jpg010-01-CJjDKcvghD4B58WUS__36438030.jpg010-03-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg008-04-CMAmqdlLIt9uheckS__99459078.jpg005-07-CR8ve2ISvUvMkDJP923182.jpg006-04-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg009-10-C3eRm7mds7Gql9u510.jpg006-06-CBGfejxieZubFfM5S__2605064.jpg008-10-CvLvMjS7j68URF9cS__99459085.jpg006-05-Ca5dVZzW9C53yRdAS__2605063.jpg010-04-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg008-03-CldcTbNl4JXnghEtS__99459081.jpg010-06-CA4yJ532Fvy5bnTlS__36438028.jpg008-05-CppiLS93Cxr4mlKmS__99459079.jpg007-04-CcanCIds6RzCnaKG5.jpg008-01-CLzmFDIa29XDuFXJ.jpg006-02-CBpThphVQLaEsBcfS__2605060.jpg005-04-CvwQW3BWeVW9BFnm923178.jpg005-03-CXGkCRhYGerAr91T923177.jpg005-06-CY9TssTvNaUWC4Dl923180.jpg007-08-CcJjYWK746utZbnU9.jpg009-06-C433kShUCTNRFSkN4.jpg007-03-CqCYHVXaNn5Qrreu6.jpg007-02-CfmTSB54sxyx3eQx13.jpg008-09-CFfjH1S2U1ta6VMDS__99459083.jpg008-02-CLyGXGNL2kVcTcFdS__99459080.jpg009-03-CKpiMFMYqIw3fHrX2.jpg005-02-CBHqiew7N822zFgY923176.jpg007-06-CeUMYWISywEdgCHm7.jpg006-01-CmFrH2GRplsPYkkFS__2605059.jpg007-002-CBr8maN9uk7vdsj23.jpg009-08-CnG1U3aKwwILXMl57.jpg009-09-C1anWe7U87Yp8s856.jpg006-08-CqCYHVXaNn5QrreuS__2605067.jpg009-13-C7rzhizQPSMz5YxW11.jpg009-07-C4NtbHk7vftCi26J8.jpg007-01-CPU3ugnYK2Uz6Myr.jpg007-07-C8WUMvMhP2aQUz2i10.jpg009-05-C4KLrevugkj3DrNP5.jpg

ข่าวสารแต่ละกอง

 1. สำนักปลัด
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง
 4. กองสาธารณสุข
 5. กองการศึกษา
IMAGE กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ คณะสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลสบปราบ......อ่านต่อ
IMAGE โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลสบปราบ จัดฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒......อ่านต่อ
IMAGE โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบปราบ โดยนางพิมผกา บุญพา......อ่านต่อ
IMAGE โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา......อ่านต่อ
IMAGE กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561
เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโดยใช้ไม้พลอง......อ่านต่อ
IMAGE กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
วันเสาร์, 25 สิงหาคม 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสบปราบ โดยการนำของ......อ่านต่อ
IMAGE งามแต้งามว่า แม่ญิงสบปราบนี้หนา งามตึงวาจ๋าและงามตึงใจ๋เน้อ
วันศุกร์, 19 มกราคม 2561
พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสบปราบ ได้ฮ่วมกั๋นแต่งกายชุดปื้นเมืองสวยงาม และอู้กำเมือง......อ่านต่อ
IMAGE ชาวบ้านสบปราบพลิกสวนต้นฉำฉาเลี้ยงครั่งปลูกพืชผสมผสาน
วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561
รายการข่าวภาคเหนือ ช่อง NBT ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษการทำเกษตรผสมผสาน ของชาวบ้าน ต.สบปราบ อ.สบปราบ......อ่านต่อ
IMAGE ดำเนินการสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณลำห้วยสมัย หมู่ที่ ๓
วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสบปราบร่วมกับ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม......อ่านต่อ
IMAGE ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกถนนบ้านหล่าย
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๗ มี.ค.๖๐ กองช่างเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE รายงานผลความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
กองช่างเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE ออกพื้นที่ตัดหญ้าและลอกครองบริเวณโรงฆ่าสัตว์
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE เหตุไฟฟ้าขัดข้อง
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.... Read More...
IMAGE การรับซื้อขยะจากประชาชน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการทุนและจัดทำแผนสุขภาพ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ... Read More...
IMAGE รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอสบปราบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง... Read More...
IMAGE อบรมให้ความรู้สู่ชุมชนบ้านสบเรียงชุมชนต้นแบบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE โครงการการบริหารจัดขยะในชุมชน (บ้านหล่ายเหนือพัฒนา)
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานตลาดนัดขยะรีไซเคิลและการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์(เศษอาหารในครัวเรือน)
วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.สบปราบ ครั้งที่๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.สบปราบ... Read More...
IMAGE กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล หนึ่งในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑... Read More...
IMAGE กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านหล่ายเหนือพัฒนา ม.๑๓
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE Lampang Clean City แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
วันพุธ, 09 มกราคม 2562
กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินกิจกรรม ๖๐... Read More...
IMAGE โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามโครงการชุมชนของหนู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้พฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค.๖๐... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสุขสู่ชุมชน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE ประกาศผลสอบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
และแจ้งวันเวลาสถานที่สอบ คือ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑... Read More...
IMAGE พิธีถวาย พวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
พิธีถวาย พวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช(ภาพ:ข้อมูล... Read More...
IMAGE พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช ณ วัดบ้านจัว
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช ณ... Read More...
IMAGE งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธ, 03 เมษายน 2562
เทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE โครงการประเพณีบ่อโข้งประจำปี ๒๖๕๒
วันเสาร์, 11 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒... Read More...
next
prev

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

 

 

 

 

IMAGE กรณีไฟใหม้บนเขาสูงเป็นบริเวณกว้าง หมู่ ๑๒ บ้านทุ่ง
วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สบปราบรับแจ้งจาก นายอำเภอสบปราบ... Read More...
IMAGE งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE รับคนไข้ผ่าตัดสมองบ้านสบปราบเหนือ (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ไปส่งที่โรงพยาบาลฯ
วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...
IMAGE สำรวจน้ำล้นตลิ่ง สะพานวังพร้าว-ป่าตาล๖๑
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเทศบาลตำบลสบปราบ นำโดยนางพิมผกา บูญพา... Read More...
IMAGE โครงการ TO BE No.๑ ๒๕๖๑
วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับเทศบาล ๑ บ้านหล่าย... Read More...
IMAGE เหตุรถพ่วงบรรทุกมันสัมปะหลังยางระเบิดพ่วงพลิกคว่ำ
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.... Read More...
IMAGE โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒... Read More...
IMAGE ไฟไหม้บ่อทิ้งขยะและหญ้าแห้งเป็นบริเวณกว้างที่บ้านนายาง
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

 
 

 

1M1050x525.jpg285_1.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgLink_Banner_CGD.gifMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

ผู้บริหาร

B0012 1

นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ปลัดเทศบาล

นางพิมผกา บุญพา

ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

ข้อมูลสารสนเทศ-จังหวัด

menu_s_1272_642830e7c83a3dff0d17f5af199fa28b.jpg

menu_s_1272_6e87b0ca823817ece34d30501595872e.jpg

menu_s_1272_124f38692698170b358aec44273d110e.jpg

menu_s_1272_81db5f058f21c4b949b555cae79bd854.jpg

ราคาน้ำมัน

ตรวจผลสลาก

แบบฟอร์มทางราชการ

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

23 พฤษภาคม 2562

www.krobkruakao.com

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

23 พฤษภาคม 2562

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

23 พฤษภาคม 2562

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev